ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


 

 

Η ALFIA TRANS έχει ειδικότητα την μεταφορά ογκωδών μηχανημάτων σε όλες τις Βαλκανικές Χώρες, δηλαδή Σκόπια, Σερβία, Κόσοβο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την έκδοση αδειών διέλευσης και συνοδείας και ό,τι διατυπώσεων απαιτούνται πλήν τελωνειακών για τις χώρες αυτές. Αυτό γιατί διαθέτουμε και αυτοκίνητα με πινακίδες εξωτερικού που δικαιούνται τις μεταφορές αυτές και λαμβάνουν νόμιμα και κάρτες τρίτων χωρών και ασφάλεια CMR και TIR

 

<< Προηγούμενη σελίδα  -  Επόμενη σελίδα >>

 

 

[Home] - [Ειδικές μεταφορές] - [Διεθνείς μεταφορές] - [Εμπορία αυτοκινήτων] - [Επικοινωνία]