Η ALFIA TRANS με έδρα της τα Γιαννιτσά στην Βόρειο Ελλάδα, 40 χλμ δυτικά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σαν αντικείμενο εργασιών της γερανούς, ρυμουλκήσεις και κυρίως ειδικές μεταφορές εσωτερικού-εξωτερικου. Δηλαδή μεταφορά Βαρέων και ογκωδών φορτίων, μηχανημάτων και βιομηχανικών εξοπλισμών-μηχανημάτων.

Αντικείμενό μας η οργάνωση και η επιτυχής εκτέλεση μαζικών μεταφορών-εργολαβιών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έχουμε εκόμα την δυνατότητα να μεταφέρουμε φορτία και από Ιταλία και Γερμανία τόσο κοινά όσο και ογκώδη.

 

ΑLFIA TRANS is located in Giannitsa in North Greece40 kms west from the port of Thessaloniki.It’s professional object is cranes, towings and mostly special transportation in Greece and abroad.That means transportation of heavy and overdimensional freights,machinery and industrial equipments-gadgets contrivances.
Our aim is the organization and successful accomplishment of massive transports-contract works in short interval of time.

 

Die Firma ALFIA TRANS hat ihren Sitz in Giannitsa, im Norden Griechenlands, 40 km westliche des Hafens von Thessaloniki.Das Unternehmen besitzt Kraene zum abschleppen und die Hauptaktivitaeten bestehen aus Abschleppen und Sondertransporten zwischen dem Inland und dem Ausland.

Speziell Transporte von schwerer Ladung, Maschinen und industrielle Ausruestungsgeraete.

[Ελληνικά] - [English] - [Deutch]